Happy National Beer Day!

07.04.2021

National Beer Day feires i USA hvert år den 7. april, og markerer dagen da «Cullen - Harrison Act» ble vedtatt etter å ha blitt undertegnet og skrevet inn i loven av president Franklin D. Roosevelt den 22. mars 1933. Dette førte til at det attende endringsforslaget ble opphevet den 5. desember 1933 med ratifiseringen av den tjueførste endringen av den amerikanske grunnloven.

Da Roosevelt signerte lovgivningen, kom han med sin berømte kommentar: "Jeg tror dette vil være en god tid for en øl." Loven trådte i kraft 7. april samme år i stater som hadde vedtatt sin egen lov som tillat slikt salg. Ølet kunne inneholde inntil 3,2 vekt-% alkohol (eller 4,05 volum-%) sammenlignet med grensen på 0,5% i «Volstead Act» fordi 3,2% ble ansett for lavt til å generere rus.

Folk over hele landet svarte med å samle seg utenfor bryggerier, noen begynte kvelden før. Den første dagen ble 1,5 millioner fat øl fortært, noe som inspirerte den fremtidige ferien. I dag er 7. april anerkjent som National Beer Day, og 6. april er kjent som New Beer's Eve.

Kilde: Wikipedia - National Beer Day (United States)